CS Group Polska S.A. informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) w celach związanych z realizacją usług reklamowych i analityki biznesowej.

Reklamacje

Od 2 marca 2000 roku polski konsument w sklepie internetowym ma zapewnione takie same prawa, jak klient z Unii Europejskiej – a to na skutek implementacji prawa unijnego. W efekcie klient polskich sklepów internetowych może korzystać z całej gamy uprawnień, jakie daje mu Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Ustawa ta nie dotyczy: inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, czynności bankowych, sprzedaży z licytacji, czyli aukcji internetowych, a także nieruchomości z wyjątkiem najmu.

Zgodnie z ustawą:


 • Jeśli rezygnujesz z zakupu, to umowa pomiędzy Tobą a sprzedawcą uznawana jest za niezawartą i jesteś zwolniony ze wszelkich zobowiązań, musisz jednak oddać produkt w stanie niezmienionym (czyli nie możesz go używać przez te 10 dni), ale możesz go wypróbować (czyli przymierzyć, sprawdzić, jak działa).
 • Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 • Jeśli na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o:
  1. nazwie i siedzibie sklepu,
  2. cenie obejmującej także cło i podatki,
  3. zasadach zapłaty,
  4. kosztach, terminie i sposobie dostawy,
  5. prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni,
  6. miejscu i sposobie składania reklamacji
  7. to termin, w którym możesz zrezygnować z zakupu wynosi trzy miesiące.
 • Wzór protokołu odstąpienia od umowy można znaleźć na naszej stronie. 
 • Nikt nie może żądać od Ciebie zapłaty za wycofanie się z umowy (odstępnego), takie żądanie jest bezprawne i nawet jeśli zostało zapisane w umowie (np. regulaminie sklepu), jest nieważne.
 • Jeżeli Twój zakup internetowy związany jest z kredytem lub pożyczką udzieloną Ci przez przedsiębiorcę, to odstąpienie od umowy (rezygnacja z zakupu) jest skuteczne także wobec umowy o udzielenie pożyczki lub kredytu.
 • Pamiętaj jednak, że prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje Cijeżeli:
  • zawarłeś w internecie umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych,
  • zawarłeś umowę on-line o wykonanie, w ściśle oznaczonym okresie, usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.
 • Jeżeli nie umówiłeś się ze sprzedawcą, usługodawcą inaczej (nie podpisałeś odpowiedniej umowy), to nie będziesz mógł także w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów:
  • zrezygnować z usługi rozpoczętej za Twoją zgodą przed upływem 10 dni,
  • zrezygnować z zakupu kaset video i audio, płyt CD (czyli wszystkich nagrań audiowizualnych), programów komputerowych, jeśli otworzyłeś ich opakowanie,
  • zrezygnować z produktu lub usługi, jeżeli została ona wykonana według Twojego indywidualnego zamówienia,
  • zrezygnować z produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu,
  • zrezygnować z prenumeraty prasy,
  • zrezygnować z usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
Więcej szczegółów na stronie federacji konsumenta
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=31
|

kategorie